žydėkite kaip visos gėlės žydi, ir

žydėkite kaip visos gėlės žydi,
ir būkite jauna jauna
atleiskite, kad laimės jums nepalinkėjau
gėlė laiminga būna visada
tegul visuomet šypsosi jums saulė

Pasėdėk parymuok sidabruotą galvą parėmus,

Pasėdėk parymuok sidabruotą galvą parėmus,
Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai:
žinom,kad atiduotum savąją širdį,
Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai
O dienos liudnos ir

O buvo saulės,vėjo-buvo visko, svajoniu

O buvo saulės,vėjo-buvo visko,
svajoniu laivas blaškės audrose
ne kartą ašara žvaigžde sutvisko,
ne kartą džiaugsmas degė akyse
praskriejo metai,kaip viesulu praėjo
O tu

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti

Tu tokia visur esanti, kad galėtum būti erdve
Tu tokia gyva, kad galėtum judėjimu būti
Tu tokia šviesi, kad galėtum būti saule
Tu tokia

Kas vakarą niūnuoja Liūdnąsias

Kas vakarą niūnuoja
Liūdnąsias lopšines,
Glėby tave supuoja,
Kol dar esi maža

Basom kojelėm bėgai,
Netyčia pargriuvai
o kas tave paguodė
Kai graudžiai

Mamyte, mamyte, gyvybę man davus,

Mamyte, mamyte, gyvybę man davus,
Atleiski už viską, ką bloga dariau
Ištiesk savo ranką, paglostyk man galvą
Ir būki laiminga – aš Dievo

Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį

Priimkit pagarbą, priimkit švelnų žodį
Priimkit spalio tylą laukuose,
Kaip gera šiandien mums
Visiems žinoti, kad didi šventė
Ir nerimas

Be Tavęs nebūčiau gimęs, Jei ne tu –

Be Tavęs nebūčiau gimęs,
Jei ne tu – nebūt manęs
Vien del to labai dėkingas,
Tau esu, Mamyt, iš ties

Ar glostai vaiko galvą Naktį ramia,

Ar glostai vaiko galvą
Naktį ramia,
Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna
Man primeni vidurvasario žemę,
Kuri brandi, jauna ir amžina

švelnumas delno, likusio

Mamyte , tiek daug darbo nudirbai, Tavo

Mamyte , tiek daug darbo nudirbai,
Tavo rankos tokios dar švelnios
Mamyte,tai tavo rankos yra švelniausios,
Skaisčiausios!
Telinkime Mamos dieną praleisti laimingai!

Pasveikink savo draugus!