Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA,
Po tavo glostančia ranka mes vėl maži,
Delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši,
Vedies atgal į

AŠ ATSIMENU TAVO RANKAS

AŠ ATSIMENU TAVO RANKAS,
PILNĄ MEILĖS IR LIŪDESIO ŽVILGSNĮ
ŠIRDYJE NIEKADA NEPASKĘS
POPIERINIS LAIVELIS VAIKYSTĖS

MAMA,AR GIRDI MANE?
PER METUS AŠ TAVE ŠAUKIU
ŠALTA MAN,KAI TAVĘS NĖR ŠALIA
KAI TAVO BALSO

TEGUL ŠV. VELYKOS PRAVERIA LANGĄ

TEGUL ŠV VELYKOS PRAVERIA LANGĄ Į NUOSTABŲ ŽIEDUOTĄ PAVASARĮ,
ŽADINANTĮ MŪSŲ VISŲ ŠIRDYSE IR PROTUOSE
VILTĮ, DŽIAUGSMĄ IR PAKANTUMĄ VIENI KITIEMS

Gelsvi ančiukai iš margučių ritas –

Gelsvi ančiukai
iš margučių ritas –
Ir pateka auksinis Velykų rytas
Su Šv Velykom!
=================================
Pažadinus, kas buvo užmigdyta,
Velykų saulė patekėjo rytą,

Neužmirški tu margučių

Sveikinu, tave, brangusis!
Ir kokioj šaly bebūsi-
Neužmirški tu margučių,
Prisirinki dar žibučių
Ir pirmyn pas savo fėją!
Juk Velykos jau artėja!

Su Velykomis! Linguoja pirmieji žiedai…

Su Velykomis!
Linguoja pirmieji žiedai
Su Velykomis!
Dainuoja parskridę paukščiai
Su Velykomis!
Sveikina iš aukštai pavasario saulės spinduliai

Sveikinu su gražiausia pavasario švente!

Velykų saulė patekėjo rytą

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, Velykų saulė patekėjo rytą
Prikėlė žolę, medį, plūkės žiedą
Ir vis linksmiau per aukštą dangų rieda
Su šv Velykom!

Šiandien gražus Velykų rytas

Šiandien gražus Velykų rytas,
Zuikučiai laksto patvory
Laimingi būkime šiandieną
Palikę negandas toli toli

Su Šv Velykom!

Pasveikink savo draugus!