Tostai

Apie meilę ir neapykantą kalbama kasdien, visur,

Apie meilę ir neapykantą kalbama kasdien, visur, o ypač pobūviuose. Tad kokia gali būti meilė? Pavyzdžiui, kas yra studentiška meilė? Į šį klausimą teisingiausias atsakymas, manau, toks: “Kai yra su kuo, yra kuo, bet nėra kur…”. Kas yra vieniša meilė? Tai tokia meilė, kai yra kur, yra kuo, bet nėra su kuo… O kas yra nelaiminga meilė? Į šį klaus
imą atsakoma irgi tais pačiais žodžiais, tik esant kitoms aplinkybėms: “Nelaiminga meilė yra tada, kai yra kut, yra su kuo, bet nėra kuo”. Tad išgerkime už tai, kad šią nuostabią naktį visos meilės būtų patenkintos.