• Tostai

  Trys medžiotojai nutarė atsigaivinti. Vienas

  Trys medžiotojai nutarė atsigaivinti. Vienas išsitraukė butelį pieno ir geria. –Pienas gerina mąstymą,– paaiškino jis. Kitas išsitraukė termosą ir pasakė: –Kava ramina nervus. Trečias išsitraukė butelį degtinės. Pirmieji bandė jį sudrausti, tačiau jis atšovė: –Degtinė ranką sutvirtina, akis taiklesnė daros. Baigiant gerti, iš krūmų išniro briedis. Pirmasis medžiotojas šovė – nepataikė. Antrojo šūvis tikslo nepasiekė. Trečiasis pamakalavo šautuvu ore, pykšt ir briedis išsyk pargriuvo. Pirmieji du medžiotojai sveikina kolegą, o šis sako: –Anoks čia menas…Iš tokio būrio briedžių vienam turėjo kliūti. Pakelkime taures už medžiotojus, kurių ir girtų neaplenkia sėkmė.

 • Tostai

  Rytą žmona sako vyrui: –

  Rytą žmona sako vyrui: – Brangusis, aš sapnavau, kad tu nupirkai man puikius kailinius. – Miegok brangioji, gal dar susapnuosi, iš kur pinigų paimti, – atsakė vyras. Tad išgerkim už tai, kad visi geri sapnai pildytųsi.

 • Tostai

  Išrado naują parašiutą, o išbandyti niekas

  Išrado naują parašiutą, o išbandyti niekas nenori. Išradėjai gatvėje surado girtuoklį ir pažadėjo jam dėžę degtinės, jei jis iššoks su naujuoju parašiutu. Girtuoklėlis sutiko. Ir šit iššoko iš lėktuvo. Krinta žemyn, trauko žiedus, o parašiutas neišsiskleidžia. –Blogi popieriai,– galvoja jis,– apgavo mane su tuo parašiutu… Pažiūrėsime, kaip bus su degtine… Pakelkime taures už tuos nelaimėlius, kurie už rizikingiausius darbus atlyginami ugniniu vandeniu.

 • Tostai

  Gyveno kartą karalius ir turėjo jis dukrą.

  Gyveno kartą karalius ir turėjo jis dukrą. Būrėja išbūrė, kad kai dukra sulauks 18-kos metu, ji pagimdys kūdikį. Karalius labai to nenorėjo ir uždarė ją į patį aukščiausią bokštą. Pats valgyti nešė, nieko net artyn neprileido. Kai karalaitei suėjo 18-ka, pagimdė ji kūdikėlį. Tad išgerkime, už Karlsoną, kuris gyvena ant stogo…

 • Tostai

  Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta

  Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta proga buvo didžiulis balius. Jis praėjo puikiai. Kitą dieną firmos direktorius išsikviečia tarnautoją ir sako jam: –Žvingilai, man sakė, kad praėjusią naktį jūs vaikštinėjote miesto gatvėmis stumdamas karutį. Manau, kad toks jūsų poelgis gali pakenkti ne tik jūsų reputacijai, bet ir mūsų solidžios firmos geram vardui. –Savaime suprantama, viršininke. Tačiau aš čia niekuo dėtas. –Kaip niekuo dėtas? Juk jūs stūmėte karutį miesto gatvėmis. –Buvo vėlu…tiksliau anksti..ir aš nebuvau tikras, kad jūs surasite taksi.. Pakelkime taures už paslaugius darbuotojus.

 • Tostai

  Vienas viršininkas labai domėjosi psichoanalize.

  Vienas viršininkas labai domėjosi psichoanalize. Kartą jis išsitraukė nosinę, padarė iš jos kažką panašaus į skėtį, išmetė aukštyn, palaukė, kol nusileis, o paskui pavaldinių paklausė, ką jiems tai primena. Kiekvienas pareiškė savo nuomonę. Vieni sakė, kad tai pienės pūkelis, kiti – parašiutas, tretiems tai priminė debesėlį… Kai atėjo eilė pareikšti savo nuomonę sekretorei, ji pakėlė gražias akutes ir pasakė: –O man tai primena meilę. –Labai įdomu,– sujudo eksperimentatorius. – Kodėl meilę? Mergina atsiduso ir paaiškino: –matote, man viskas primena meilę. Pakelkime taures už tuos įsimylėjusiuosius, kuriems kiekvienas daiktelis primena meilę.