Tostai

Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta

Iškilmingas solidžios firmos jubiliejus. Ta proga buvo didžiulis balius. Jis praėjo puikiai. Kitą dieną firmos direktorius išsikviečia tarnautoją ir sako jam: –Žvingilai, man sakė, kad praėjusią naktį jūs vaikštinėjote miesto gatvėmis stumdamas karutį. Manau, kad toks jūsų poelgis gali pakenkti ne tik jūsų reputacijai, bet ir mūsų solidžios firmos geram vardui. –Savaime suprantama, viršininke. Tačiau aš čia niekuo dėtas. –Kaip niekuo dėtas? Juk jūs stūmėte karutį miesto gatvėmis. –Buvo vėlu…tiksliau anksti..ir aš nebuvau tikras, kad jūs surasite taksi.. Pakelkime taures už paslaugius darbuotojus.