Mamytei

Ar glostai vaiko galvą Naktį ramią,

Ar glostai vaiko galvą
Naktį ramią,
Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna.
Man primeni vidurvasario žemę,
Kuri brandi, jauna ir amžina.