Mamytei

Ar glostai vaiko galvą Naktį ramia,

Ar glostai vaiko galvą
Naktį ramia,
Ar nuskriausta, ar džiugesio pilna.
Man primeni vidurvasario žemę,
Kuri brandi, jauna ir amžina.

švelnumas delno, likusio ant mano skruosto…
Surumas ašaros akiu giliajam žydrume…
Tu ateini iš ilgesio platybiu krašto,
apkloji liudinti sušildančia skraiste;
Ir norisi, kad jie – nebylus žodžiai,
tunoje mano viduje, pasiekt pasaulyje
jautriausia širdį ir, kad išgirstum –
Aš myliu Tave.