Baigus mokyklą

Ar meni kaip mokyklon nedrąsiai Nešiai

Ar meni kaip mokyklon nedrąsiai
Nešiai pirmąją puokštę gėlių
O dabar jau į mylimą klasę
Nieks nekvies tavęs varpeliu