Su Jubilieju

Aštuonioliktą tavo vasaros rytą

Aštuonioliktą tavo vasaros rytą
Norėtumėm ištarti gražiausius žodžius
Vaivos juostą papievių gėlėm iškaišytą,
Į laiškutį sudėti Gimtinės takus.
( A. Kancevičius)