Baigus mokyklą

Ateik, kaip visada tu pirmąją rugsėjo ir

Ateik, kaip visada tu pirmąją rugsėjo
ir atneški puokštę žydinčių gėlių.
Padėk ant laiptų ir išeiki tyliai,
skaudu senoj mokykloj likti tik svečiu…