Tostai

Bendrabučio kambaryje miega po vieną pirmo,

Bendrabučio kambaryje miega po vieną pirmo, antro, trečio, ketvirto ir penkto kurso studentai. Suskamba žadintuvas. Pirmakursis pašoka ir sako:–Vyručiai, kelkitės, eime į paskaitas. Antrakursis, apsiversdamas ant kito šono, suniurna:–Pakvaišai, ar ką? Miegokim. Trečiakursis paprieštarauja:–Ko čia miegoti, eime alučio nusipirkti. Ketvirtakursis:–Ką čia alučio, verčiau degtinėlės. Penktakursis:–Pasielkime taip: metame į viršų monetą. Jeigu atvirs skaičius – eisime alaus, jei herbas – eisime degtinės. Jeigu atsistos briauna – miegosime toliau. O jei pakibs ore – į paskaitas. Pakelkime taures už studentiją.