Vestuvės

Dvi širdys kaip viena lai plaka,

Dvi širdys kaip viena lai plaka,
Tenedreba audroj ir vėjy,
Suraskite į laimę taką, –
Drauge žigiuodami, Jaunieji!