Su Jubilieju

Džiaugiamės didele ir gražia Judviejų

Džiaugiamės didele ir gražia Judviejų švente, neišsenkančia meile ir pagarba vienas kitam.
Tad linkime
Laikykitės kaip medžiai vienas kito
Visom šakom ir širdimi.
Tegul po kojom žvaigždės krinta,
Ir dega širdys ugnimi.