Įvairūs sveikinimai

Gaila vaikiško juoko bekraščio Tų

Gaila vaikiško juoko bekraščio
Tų dienų ir tos meilės pirmos
Juk juoktis taip daugiau negalėsim
Ir taip verkti daugiau niekados.