Įvairūs sveikinimai

Gęsta žiburelis lūšnoj tylią naktį,

Gęsta žiburelis lūšnoj tylią naktį,
Blėsta danguje žvaigždutė lyg kokia žara.
Niekad neišblėsta, niekad neužgęsta
žmoguje draugystė, jeigu ji tikra.