Įvairūs sveikinimai

Išeini… Į kitos gražesnį pasaulį

Išeini…
Į kitos gražesnį pasaulį –
kaip žaislas,
spindintis ir mylimas.
Kaip laužo ugnis,
kuri šildė mano geliančias rankas…
Kaip tolimas pasakų laivas, kurio nesiliausiu sapnavus…
Ir pabūsiu aš kukčiodama –
ir vėl nieko nėra…
Tik pagalvės ir lubos,
tik stalas ir knygos.
Išeini…
Bet sugriši…
Gal rytoj, gal po daugel metų…
Sugriši…