Įvairūs sveikinimai

Išsiskiriant širdi nudiegia Jauni

Išsiskiriant
širdi nudiegia
Jauni trumpam susitinkam.
O vakaro saulė –
Ant begių …
Kaip tikslas,
Kuriuo gyveni.
Taip noris gyventi pasauly,
Ilgėtis,
Į mylimą lėkt
Skubėti nuo saulės
Į saulę skubėti
Ir …
Jos nepasiekt.