Gimtadienio sveikinimai

Jei šiandieną tau ir liūdna ir graudu

Jei šiandieną tau ir liūdna ir graudu,
Ir kaip nutildyt skausmą nežinai,
Nesmerk šviesiųjų džiaugsmo valandų,
Kurias dar vakar gyvenai.
Galbūt ir vakar pro juokus slapta
Širdy tu karčią ašarą tramdei,
Bet prasiblaivė skausmo valanda,
Taip netikėtai nuostabiai.
Tegul laimingos buvusios dienos
Šypsnys pralaivo širdy ir atleis
Nesmerki vakarykštės valandos –
Tegul ji šiandien vėl ateis.