Įvairūs sveikinimai

Jeigu myli, tai mylėk, Jei nemyli,

Jeigu myli, tai mylėk,
Jei nemyli, nepradėk.
Pasėdėki ant šakos
Velnias kitą gal atjos.