Meilė

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,

Kai vėjas bučiuos tau išvargusias lūpas,
Nuliūdusi saulė paskes Nemune,
Miglose užmigs mūs tėviškės pievos,
Rasoti žiedai lai primins tau mane…