Įvairūs sveikinimai

Mano mylimas vyre, tos žvaigždės, kur

Mano mylimas vyre, tos žvaigždės, kur skrieja,-
Tai lyg kelias Tau paukščio lemty.
Tu esi mano rytas, kai laimė užlieja…
Rodos, plaka tarp mūsų širdis.

Neatsiejami tapo mūsų likimai,-
Be Tavęs jau gyvent negaliu.
Vyre mano, beribiai mūs meilės žvaigždynai
Tapo mano ir Tavo keliu.