Meilė

Meilė ragana pikčiausia Kaušas

Meilė ragana pikčiausia
Kaušas verdančios smalos,
Skausmo jūra kuo giliausia
Išmislas kvailos galvos.

Gyvenk ir mylėk,
Bet nuo meilės nebėk,
O jei pamilai,
Mylėk amžinai.