Meilė

Meilė-tai vieškelis į saulę, grįstas

Meilė-tai vieškelis į saulę,
grįstas aštriais deimantais,
kuriuo eiti turi basas.