Meilė

Mėnulis nuliūdęs į žeme žiurejo.

Mėnulis nuliūdęs į žeme žiurejo.
Girioj svyravo svyruokliai beržai,
Bet mano širdis kažko taip ilgėjos
Pasakyčiau, bet ir tu pats žinai.