Meilė

Mėnulis pašvietė pro langą Į tavo

Mėnulis pašvietė pro langą
Į tavo spindinčias akis,
Tau savo širdį dovanoju…
Tešviečia ji tau per naktis!!