Baigus mokyklą

Mokytoja, aš ir vėl ateisiu Visus žiedus

Mokytoja, aš ir vėl ateisiu
Visus žiedus iš sodo suskynus…
Kaip ateina diena iš padangių surinkus žvaigždes.
Tu many gyvensi žiburėliu pavirtusi tyru
Ir gyvensi ilgai kol keliausu šioj žemėje aš