Įvairūs sveikinimai

NESUPRANTU- KODĖL ŽMONĖS NEJAUTRŪS.

NESUPRANTU- KODĖL ŽMONĖS NEJAUTRŪS.
NEGAILA JIEMS IR TŲ DIENŲ KARTU.
NEJAU NĖRA ŠIAME PASAULY MEILĖS
JUK TAIP NORĖJOS KAŽKADA BŪT KARTU.
NESUPRANTU, KODĖL NIEKAS NENORI
SUPRAST SAU ARTIMO ŽMOGAUS.
NEJAU NĖRA ŠIAME PASAULY DRAUGO
KURIO PIKTIEJI ŽODŽIAI NEUŽGAU?
NESUPRANTU, BET SUPRASTI AŠ TAIP NORIU,
KODĖL PASAULY MŪSŲ VIS MAŽIAU.
KODĖL NEPAGUODŽIAM KAI KAM NORS SKAUDA,
O TIKTAI JUOKIAMĖS IR ŠAIPOMĖS GARSIAU.