Įvairūs sveikinimai

Nieko dar nekaltink nieko Nei pasaulio, nei

Nieko dar nekaltink nieko
Nei pasaulio, nei savęs,
Jei viena viltis telieka
Tik nuo jos nenusigręžk
Paskutinė, paskutinė,
Ir diena, ir valanda
Kaip taurė saldžiausio vyno
Tavo, tavo visada.