Meilė

Pajausk, Taves kažkas be galo laukia, Ir

Pajausk, Taves kažkas be galo laukia,
Ir ten, kur ner Tavęs, nyku,
Nežydi sodai ir laivai neplaukia
Už horizonto ūku mėlynu.
Kur nėr Taves,
Ten bijo paukščiai skristi,
Sustoja upės, skeldėja kalnai,
Pasvyra paukštis pasiruošęs skristi
Suakmenėja pakelti sparnai…