Mamytei

Pasėdėk parymuok sidabruotą galvą parėmus,

Pasėdėk parymuok sidabruotą galvą parėmus,
Tolsta, tolsta gražiausi gimtinės takai:
žinom,kad atiduotum savąją širdį,
Kad laimingi tik būtų tavieji vaikai.
O dienos liudnos ir laimingos,
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly.
Te nieko šiandien tau nestinga,
Aplinkui šypsos artimi…