Vestuvės

Tegul ant Jūsų bendro kelio Žiedai

Tegul ant Jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
abiems Jums laimės didelės.
Tegu vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs
Jeigu jau suvedė likimas
Tegu jau niekad neišskirs.