Meilė

Tegul saulutės spindulėlių Tau niekad

Tegul saulutės spindulėlių
Tau niekad nepristinga.
Te žemėj nepritruks gėlių,
Kad butum tu laiminga.