Meilė

Tegul Tau spindi saulė! Ir žydi vasaros

Tegul Tau spindi saulė!
Ir žydi vasaros žiedai.
Su Tavo miela meile
Aš neišnyksiu amžinai!