Meilė

Tik apie mus dainuoja naktį vėjas

Tik apie mus dainuoja naktį vėjas,
Ir šnara tyliai rytmečio lietus,
Pakrantėj kuždasi įsimylėję
Tik apie mus.

Tik apie mus skanduoja darniai medžiai,
Tik mus sapnuoja ežeras ramus,
Ir saulė meiliai kalba auksažiedžiui
Tik apie mus.

Tik apie mus ir siausmas, ir rimtis,
Tik apie mus ir žemė, ir dangus.
Nes mudu – meilė, nes pati būtis
Tik apie mus.