Įvairūs sveikinimai

Tu ne man žadėta Tu meilė svetima

Tu ne man žadėta
Tu meilė svetima
Tu kito išdėvėta
Kaip naginė sena.