Įvairūs sveikinimai

Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės,

Tu neprašei širdies, tau nereikėjo meilės,
Tik perėjome kartu kelias gatves.
Aš noriu grįžti paimti tavo ranką,
Priglausti ją prie degančios kaktos.