Įvairūs sveikinimai

Ar žinai, kad … … Skaldyti antausius

Ar žinai, kad …
… Skaldyti antausius lengviau negu malkas.
… kūnas įrentas į sieną, nesipriešina.
… geriausias laidininkas – žmogaus liežuvis.
… sinonimas – tai žodis, kurį vartoja mokinys, kai nežino atsakymo.
… antausis pavaduoja sunkų masažisto triūsą.
… iš girtuoklio nebūtų jokios naudos, jei jis neartų nosimi žemės.