Gimtadienio sveikinimai

Aš laiminu Tave gyvent laimingai —

Aš laiminu Tave gyvent laimingai —
Nešioki šventą kryžių prie širdies.
Linkiu Tau daug gyvenime kantrybės
Ramybės, laimės, meilės ir vilties.