Gimtadienio sveikinimai

Aš su Tavimi, brangioji Sese,

Aš su Tavimi, brangioji Sese,
Realybės drapanas velku…
Kai sunku Tau bus — Tu brolį rasi
Tarp panorusių pabūt kartu.