Kalėdiniai sveikinimai

Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų,

Aš sudėsiu žvaigždes tau po kojų,
Tik ateik iš Kalėdų nakties,
Iš vaikystės per dangų, per gojų,
Įsisupęs į skliautą vilties.