Gimtadienio sveikinimai

Aš Tau linkiu ir darganų ir vėjų

Aš Tau linkiu ir darganų ir vėjų,
Linkiu Tau kryžkelių be nuorodų jokių.
Yra tankmių, kuriom žmogus dar nėjo,-
Ir tų tankmių aš Tau linkiu.
Aš Tau linkiu ne tik kelionės draugės
Bet ir piktos vidurnakčio angies-
Ir lai ne Tu, o šliužas pasisaugos
Ir Tavo rankos ir skvarbios akies.
Aš Tau linkiu išbandymo ir ryžto,
Kad Tau paklustų versmės ir kalnai
Aš nusigręžčiau jei silpnas Tu sugrįžtum.
Tai reiškia veltui žemėj gyvenai.
Aš Tau linkiu didžiulio kelio
Ir darbų ir džiausgsmų didelių
Ir už tai šiandien,
Ką ten bokalą…
Savo širdį kaip taurę keliu.