Baigus mokyklą

Būna lygiai ir gera , ir liūdna – vien

Būna lygiai ir gera , ir liūdna –
vien dėl to , kad buvai ir grįžai,
kad kažkur ant gyvenimo dugno
lieka vaikiški mūs parašai…
(A. Maldonis)