Gimtadienio sveikinimai

Dangaus miražai nusidažė

Dangaus miražai nusidažė
Visom Gimtadienio spalvom.
Tau nešam rožių puokštę gražią —
“Ilgiausių metų” leisk dainuot.