Tostai

Eina kartą asilas per dykumą.Labai troškina, o

Eina kartą asilas per dykumą.Labai troškina, o ir ėsti labai norisi. Taip beeidamas staiga prieina upę, o prie jos šieno kupeta. Dabar asilas susimąstė: ar pirmiausia paėsti, ar atsigerti. Taip bemąstydamas ir nugaišo.
Tad išgerkim už tai, kad pirmiau išgert, o po to užkąst.