Vestuvės

Jums šventą ugnį iš tėvų namų atnešę,

Jums šventą ugnį iš tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris liepsnotų širdyse.
Be atvangos jį kurstykit – tegu negęsta.
Įžiebkit jį mažom liepsnelėm savo vaikuose.
Tegu lydės gerumo židinys daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna,
Tada gyvens namuos šviesi dora lyg saulė,
Ir dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.
Augindami vaikus jiems savo perduokit švelnumą,
Kurį su ašarom akyse prisiminsite dažnai.
Jiems leiskit meilės židinį paliest ir saugot,
Tegu jie dovanotą ugnį puoselės šventai.