Tostai

Gyveno trys draugės. Numirė.Pateko į dangų.

Gyveno trys draugės. Numirė.Pateko į dangų. Stovi prie rojaus vartų, beldžia ir niekas ju neileidžia.
Viena ir sako:
-Tegul ant šios tvoros atsiranda tiek šakelių ir lapeliu, kiek aš kartu buvau neištikima vyrui žemėje.
Pirmai ant tvoros atsirado vienas kitas lapelis ir šakelė. Bandė lipti, bet niekaip negalėjo perlipti.
Antrai – truputį daugiau lapelių ir šakelių. Sunkiai lipo, bet perlipo.
O trečiai – išaugo daug šakelių ir lapelių, todęl jį be didelio vargo perlipo per tvorą ir pateko į rojų.
Tad išgerkim už tas moteris, kurios ir žemęje sau tiesia kelia į rojų.