Tostai

Į seksopatologijos kabinetą įeina suvargęs

Į seksopatologijos kabinetą įeina suvargęs vyriškis. – Pone daktare, virpančiu balsu pradeda pacientas, kas man galėtų būti? Kai aš su žmona… tai pirma kartą man labai karšta, o kai sugalvoju antrą kartą, tai labai šalta. – Keista! – susimasto gydytojas. – Atsiveskite žmoną, reikia su ja pasikalbėti. Kitą dieną žmona pasakoja: – Pone gydytojau. Čia nieko keisto ir nesuprantamo nėra… Kai mano vyras pirmą kartą su manimi… tai buvo liepos mėnesį, o antrą kartą – sausio pabaigoje. Pakelkime taures už tai, kad vyrai nejaustų temperatūros skirtumu.