Su Jubilieju

Ir auksiniasi krikštijom metus 50

Ir auksiniasi krikštijom metus
50 jubiliejaus šventę,
Ne todel,kad aukso jie spalvos,
Bet todėl,kad turi aukso vertę!

Nulinguoja ,nuklysta tie metai
Tartum gervės padangėj rudens
Tik širdy ir sieloj jų verpetai
Vis šilta ugnele rusens
Jie primins kiek dainų išdainuota,
Išdalinta širdies šilumos.
Kiek daug dirbta,mylėta,svajota
Tik nuklydęs jų aidas kartos.
Tegul šis jubiliejus švies žėrės,
nuostabia žvaigždele.
Tegul visas gyvenimas liesis
Džiaugsmo,laimės,sveikatos versme…