Įvairūs sveikinimai

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia

Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia
Nesvarstydami kodėl ir kam
Jeigu šita žemė kam priklauso,
Tai pirmiausiai, žinoma, vaikams.
Mes gi tie, kurie jų laukia…
Laukdavo ir lauks visais laikas !
Tik su jais mes jaučiamės suaugę,
O vieni mes irgi kaip vaikai.