Tostai

Jaunuolis aistringai myluojasi su eiline širdies

Jaunuolis aistringai myluojasi su eiline širdies dama. Staiga grįžta jos vyras. Meilužiui nieko nebelieka, kaip šokti iš šeštojo aukšto. -Jeigu liksiu gyvas,- siaubo ištiktas šnibžda jis,-daugiau nė su viena moterimi nesusidėsiu, net pirėteliu jų nebepaliesiu. Ir šit vaikinas sėkmingai nukrinta ant palangėje stovėjusio vežimo šieno. Nustebęs jis šnibžda: -Ir atsitik tu man taip…Kritau vos kelias sekundes, o kokios kvailos mintys apniko mane. Dieve, saugok mus nuo kvailų minčių.